Over EGO


ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) betekent in essentie niet dat we de kinderen zoveel mogelijk ‘door ervaring’ willen laten leren. De pedagogische visie en didactiek die bij het EGO horen, danken hun ontstaan aan een bepaalde manier van kijken: de ervaringsgerichte benadering. Daar ligt de kern van het EGO. Je gebruikt je eigen ‘ervaringsstroom’ als middel om je beter in de ervaring van de ander te verplaatsen. In een proces van rolneming neem je het perspectief van de ander: je voelt wat die voelt, beleeft verlangens en noden, ziet, hoort, proeft wat die ander proeft, je neemt de wereld waar zoals hij of zij, je komt in zijn gedachten en kijk op dingen.

Lees verder

Actueel


Studiereis Leuven 2017 – naar het land van Welbevinden & Betrokkenheid

Na een succesvolle studiereis in februari 2016 organiseren het centrum ErvaringsGericht Onderwijs & Onderwijs Maak Je Samen, in samenwerking met CEGO (KU Leuven), wederom een studiereis naar Leuven. Deze zal plaatsvinden op 15, 16 en 17 februari 2017. Het reisprogramma wordt samengesteld voor schoolleiders, IB’ers en leraren uit het primair onderwijs, managers en pedagogische medewerkers vanuit de kinderopvang […]

Lees verder >>

Terugblik Studiereis Leuven februari 2016

Vorige week reisden 60 leraren, schoolleiders, bestuurders en kinderopvangmedewerkers af naar Leuven. Onder begeleiding van het expertisecentrum ErvaringsGericht Onderwijs en Onderwijs Maak Je Samen werden de deelnemers getrakteerd op een inspirerend programma waarbij welbevinden en betrokkenheid centraal stonden. Medewerkers van het CEGO en de Katholieke Universiteit van Leuven, waaronder Ferre Laevers, Ludo Heylen en Joost […]

Lees verder >>

Betrokkenheid, de indicator die wijst op fundamenteel leren #goedonderwijs

Geschreven door: Ellen Emonds Het ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.) kent een procesgerichte aanpak met als belangrijkste kwaliteitscriteria welbevinden en betrokkenheid. In het boek ‘Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs‘ van professor Ferre Laevers en Ludo Heylen wordt beter dan ooit uitgelegd waarom juist het proces, méér dan aanpak en effect, iets over de […]

Lees verder >>

Betrokkenheidsonderzoek CEGO

Vooronderstelling: Zonder betrokkenheid vindt er geen fundamentele ontwikkeling plaats. Om de impact op de ontwikkeling van kinderen te meten, brengen we naast de resultaten, vooral de betrokkenheid van de kinderen in kaart. Met betrokkenheid krijgen we onmiddellijk feedback over de mate waarin een aanpak succes heeft. Lees meer over een betrokkenheidsonderzoek van CEGO.

Lees verder >>

CEGO congres – 40 jaar samen in beweging

Noteer alvast deze belangrijke datum in jouw agenda! Op vrijdag 27 mei 2016 zal immers ons CEGO CONGRES “40 jaar samen in beweging” plaatsvinden in Leuven, België. Het voormiddag programma zal bestaan uit inspirerende lezingen door gerenommeerde sprekers. In de namiddag staan er boeiende workshops door zowel interne als externe deskundigen op het programma. Welke […]

Lees verder >>

Schoolleidersnetwerk; kom jij erbij?

Geachte collega, Het Expertisecentrum voor Ervaringsgericht onderwijs heeft een leergemeenschap ErvaringsGericht Onderwijs opgericht. We willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze leergemeenschap. In de leergemeenschap ontmoet u zowel medewerkers van hogescholen en adviesbureaus als zelfstandige onderwijsadviseurs en collega-schoolleiders. Voor komend jaar hebben we naar ons idee een boeiend programma en aanbod […]

Lees verder >>

Uitwisselingsnetwerk

“Wat werd het veel, toen we het deelden” Beste leraar, IB-er, student, onderwijsgeïnteresseerde, Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met een serie inspiratiemiddagen. Tijdens die middagen ontmoetten met name leraren van verschillende (E.G.O.)scholen elkaar op telkens een andere locatie. De inhoud van de middag was van tevoren bepaald en werd ingeleid met theoretisch kader. Komend schooljaar […]

Lees verder >>

Verbondenheid als startpunt

Wil jij met je team een studiebijeenkomst aan het einde van het schooljaar waarin we je helpen om na de zomer een vliegende start te maken met je groep? Hoe leer jij je leerlingen kennen en hoe leren ze jou kennen? Ga je direct met regels en grenzen aan de slag of steek je in […]

Lees verder >>

Joost wil niet meer naar school. Nooit meer.

Lees verder >>

Egoscoop in het archief

Maar liefst 18 jaar heeft het blad Egoscoop bestaan. Het onderwijskundig tijdschrift als het gaat over ErvaringsGericht Onderwijs. Maar Egoscoop is veel meer dan een vakblad voor EGO-liefhebbers. Het is een verzameling aan relevante achtergrondartikelen, prikkelende en ontroerende columns, inspirerende boekrecensies, interviews met diepgang en nog veel meer voor iedereen die in onderwijs en opvoeding […]

Lees verder >>